POPIS

Pomôžte nám rásť:

Dom charity sv. Rafaela

 

Poskytované služby domu charity sv. Rafaela:

Útulok v noci – nízkoprahová nocľaháreň

 • nocľah, prvotné sociálne poradenstvo,
 • zdravotná prvá pomoc,

Prevádzková doba útulku v noci:

celoročne v noci od 19,00 hod. do 07,00 hod.

Kapacita:   19 ľudí


Útulok prechodne

 • nocľah, zdravotná prvá pomoc, ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS Charita, osobná hygiena, šatstvo a obuv.

Prevádzková doba útulku prechodne:

celoročná nepretržitá

Kapacita:   5 ľudí


Denné azylové centrum

 • sociálne poradenstvo
 • sociálna prevencia
 • stredisko osobnej hygieny

Prevádzková doba denného azylového centra:

celoročne: Pondelok – Piatok  7:00 – 15:30 hod.

Kapacita:   25 – 30 ľudí


Cieľové skupiny

 • bezdomovci závislí na alkohole a psychotronických látkach,
 • bezdomovci sociálne neprispôsobiví z rôznych dôvodov,
 • ľudia, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi,
 • odchovanci detských domovov nezačlenených do spoločnosti,
 • ľudia prepustení z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
 • chorí a zomierajúci bezdomovci.

 

SPÔSOBY VYBAVENIA

 • Nie je potrebné podávať písomnú žiadosť, stačí sa dostaviť priamo do zariadenia

POPLATKY

 • symbolický finančný príspevok, alebo zdarma

KONTAKTY A INFORMÁCIE

 • Odbor sociálnych služieb – Referát sociálnych služieb a dávok (referent sociálneho bývania)