POPIS

Pomôžte nám rásť:

DOBRÝ ANJEL – Dobročinná nezisková organizácia

 

KOMU POMÁHAME?

 

Rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu*, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

 

* cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu Duchenne, Downov syndróm, detskú mozgovú obrnu, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru jedného z rodičov.

 

AKO POMÁHAME?

 

Všetky vyzbierané prostriedky od Dobrých anjelov v jednom mesiaci sú prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca prerozdelené do posledného centu medzi rodiny chorých.

 

Rodiny chorých (okolo 3000) tak dostávajú pravidelnú mesačnú výpomoc okolo 130 – 140 €. Takýmto spôsobom im navyšujeme mesačný príjem v priemere o 20% v čase, keď kvôli zákernej chorobe príjem výrazne klesá a výdavky stúpajú.

Kontakt